ÕIGE VÕI VALE Faktikontrolli reeglid

Postimees
Copy

Ajal, mil pandeemiad, sõjad ja poliitiline võitlus on loonud soodsa pinnase inimeste mõjutamiseks vale või kallutatud informatsiooni abil, on faktikontroll möödapääsmatu osa tänapäevasest teabehügieenist. Et aidata inimestel orienteeruda informatsiooni ülekülluses ja teisalt ühekülgsuses, on Postimehe teadustoimetuse eestvedamisel ellu kutsutud rubriik «Õige või vale».

Faktikontroll on sõltumatu ja erapooletu

Meie faktikontrollijad otsivad küsimusi ja kahtlusi tekitavaid väiteid nii poliitikute väljaütlemistest, sotsiaalmeedia gruppides levitatavast infost kui tavameediast, pidades eelkõige silmas kontrollitavate väidete leviku ulatust ja mõju igapäevaelule.

Kui ka teile jääb midagi silma, kus väited on kaheldavad, siis jagage seda meiega: faktikontroll@postimees.ee.

Faktikontroll käsitleb võrdsetel alustel kõiki erinevaid maailmavaateid ja poliitilisi või sotsiaalseid ühendusi.

Kontrollida võetakse vaid faktiväiteid, mitte hinnaguid ega arvamusi.

Võimalus oma informatsiooni päritolu selgitada antakse ka väite autorile või levitajale.

Fakti kontrollimiseks otsitakse informatsiooni võimalikest algallikatest: nii ametlikest dokumentidest kui valdkonna ekspertidelt. Teaduspõhisust nõudvates küsimustes kasutatakse allikatena ka eelretsenseeritud ja ajakohaseid teadusartikleid koos valdkonna ekspertide hinnangutega. 

Faktikontrolli teksti lisatakse viited, mille abil on soovijail võimalik ka ise kontrolli käiku jälgida ning algallikateni jõuda.

Faktikontrollis esitatakse nii tõendid, mis väidet toetavad kui need, mis seda võivad õõnestada.


Kogutud tõendite põhjal langetatakse viimaks otsus, kasutades skaalat:

 
 
 
 
 
 

Kui kontrollitava väite esitaja ei ole langetatud otsusega rahul, on tal võimalik see vaidlustada, esitatdes enda argumendid aadressile: faktikontroll@postimees.ee. Vaide vaatavad üle toimetuse liikmed, kes algset faktikontrolli ei koostanud.

Juhul, kui kaebuses esitatakse usaldusväärsed tõendid, et faktikontrollija on teinud parandamist vääriva vea, avaldatakse sama faktikontrolli juures vea parandus, kus jääb nähtavaks nii algne kui parandatud versiooni.

Märksõnad

Tagasi üles